Τιμοκατάλογος Hausmarita

Περίοδος: 01.05 – 31.05 & 01.09 – 01-10
Δίκλινο Τρίκλκινο Δίκλινο Τρίκλκινο
35,00  Ευρώ 40,00 Ευρώ 35,00 Ευρώ 40,00 Ευρώ
 
Περίοδος: 01.06 -30.06 & 01.07-31.07
Δίκλινο Τρίκλκινο Δίκλινο Τρίκλκινο
45,00 Ευρώ 50,00 Ευρώ 55,00 Ευρώ 60,00 Ευρώ
 
Περίοδος: 01.08 – 31.08
Δίκλινο Τρίκλκινο
65,00 Ευρώ 70,00 Ευρώ

Για να επιβεβαιώσουμε την κράτηση σας είναι απαραίτητο να προκαταβάλετε το 25% του συνολικού κόστους παραμονής.

 

 

Copyright ©  2010 hausmarita.gr. All rights reserved.